تبلیغات
همسران اول - چه کسی قربانی واقعی است؟؟؟

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

چه کسی قربانی واقعی است؟؟؟

سلام دوستان :  ناهنجاری های اجتماعی اعم از اعتیاد ، فحشا ، عدم رعایت قوانین حقوقی  - مدنی - جزایی و... بستگی به عوامل فراوان دارد از جمله :تربیت خانواده ،  نوع نگرش واعتقادات ، بیماری های روحی، روانی،جسمی وج.نس.ی ، دوستان ، عوامل ژنتیکی ، تاثیر رسانه ها وماه.وا.ره واینترنت ، پذیرش الگوهای متفاوت خارج از فرهنگ ، هوش واستعداد افراد ، میزان سازگاری اجتماعی ، آموزش وپرورش و.....

برای رسیدن به عوامل ناهنجاری ها بایستی به روابط انسانی نگاهی فراتر از یک رابطه علت ومعلول بطور اخص داشت . مثلا دود علامت وجود آتش است . امادر روابط انسانی علت ومعلول یطور اعم در نظر گرفته میشود . در پدیده های اجتماعی علت آتش را وجود دود ، وسیله آتش زامانند کبریت یا جرقه ، محل مناسب برای آتش مانند زمین خشک یا پارچه وچوب و...عامل یعنی فردی که آتش راروشن می کند. ) یا چیزی که باعث ایجاد جرقه میشود(مانند صاعقه ، گرماوحرارت بیش از حد و...)می دانند. بنابراین در بوجود آمدن یک ناهنجاری عوامل متعدد موثرند . برخی عوامل تاثیر گذار وبرخی عوامل کمک کننده وهدایت گر .

در این مقوله در صددیم باب خیانت را با محوریت : چه کسی مقصر است وچه کسی قربانی؟ به گفتگو گذاشته وبه نتایجی در خور برسیم و کمک به کسانی شود که در این میان دستی بر آتش دارند یا علت ومعلولند ویا آتش نشانهای دلسوزویا تماشاگرانی که مرددند  برای ورود یا کمک ... قبل از شروع عرض کنم در این جا هدف تحقیریک قشر خاص ، شغل خاص ، فرد خاص و ... نیست . بلکه با توجه به جمعیت آماری وفراوانی موارد در جامعه ،  قابل اعتنا وتوجه بیشتر است . لذا خواهشمند است از بحث در موارد استثناء پرهیز شود واین موارد شامل همه افراد نمیشود .
بنا براین اگر  از به کار بردن مکررکلماتی مانند برخی افراد ، بعضی وبیشتر وکمتر غفلت شد ، قبلا عذر میخواهم .

 زندگی موازی ومعشوقه گزینی یکی از دغدغه های زندگی زوجهاست که منحصرا به این دوران باز نمی گردد . سرعت ارتباطات انسانی باگسترش تکنولوژی ، حضور اجتماعی زنان ، مشکلات اخلاقی وتربیتی خانواده ها ، اقتصاد خانواده وفقر وثروت  ، تبلیغات ماهو.اره ها ، معرفی الگوهای گوناگون زنان ومردان ، عدم آموزش مناسب در دوران تحصیل ومهارت های زندگی به جوانان ، مهاجرت برای تحصیل وکار ، خانه های مجردی و....از عوامل موثر در خیانت است . اما در این روزها شاهد بحث داغ وبلاگ نویسان اول ودوم هستیم که هر کدام دیگری را عامل خیانت میدانند وبرخی نیز نوک پیکان را به مردان نشانه رفته اند . به راستی مقصر کیست ؟؟؟ زن اول ؟ زن دوم ؟ مرد؟ خانواده ها؟ قانون؟ ما.هواره ؟ تبلیغات ؟ آموزش ؟و؟و؟و ؟ در این جا به گوشه ای از موارد اشاره میکنم بقیه موارد را از دوستان می آموزم . متشکرم .

1- زن اول: الف - دختران  در ابتدا ی زندگی با انتخاب مرد یا خانواده او وارد زندگی میشوند. دختری جوان وعموما کم تجربه . راز های زندگی را کمتر میداند ومهارت زندگی را آنطور که لازم است نمیداند . خطا در امر زناشویی وخانه داری فراوان دارد . طبیعی است زندگی وبرخورد با نسل قدیم (مادر شوهروپدر شوهر) وخانواده شوهر،  هر چند با مشترکات فرهنگی ، خانوادگی ، فکری و...باشند. باز هم مشکلاتی در زندگی بوجود می آورد . از علل آن میتوان به عدم توانمندی دختر در مهارت برخورد ، عدم شناخت کامل از روحیات واخلاقیات درون خانواده همسر ویاهمخانه بودن با آنها ، عدم احترام ، عدم شکیبایی دختران وهمچنین از سوی خانواده همسر عدم شناخت روحیات عروس ، دخالتهای بیجا ، تحمیل خواسته ها ، عدم انتخاب عروس توسط آنها  ، بی اعتنایی وبی میلی ، مقایسه عروس ها ، انتظارات زیاد و از سوی دیگر اختلاف سلیقه با همسر وعدم توانایی برای حل آن ، لجبازی برای خواسته های مختلف بدون در نظر گرفتن توانایی همسردر انجام آن  ، مشخص نبودن اهداف زندگی در ابتدای آشنایی ، وابستگی به والدین ، دخالت بیجای آنان در امور خصوصی زندگی ، ایجاد سوءظن، بی توجهی به نیازهای اساسی زناشویی ، بهانه جویی وچشم وهمچشمی وولخرجی، بزرگ نمایی عیوب همسر ، تحقیروبدبینی وبی اعتمادی وبیماری های صعب العلاج(که در اختیار واراده نیست). اعتمادبیش از اندازه به دیگران وهمسر، ساده دلی ، خوش خیالی بیش از حد وسرگرم زندگی بودن وعدم مراقبت از زندگی ای که با تلاش ساخته شده واجازه دخالت وورود بیگانگان به حریم زندگی از عواملی است که زندگی را  بر همسران  جوان سخت وتلخ می کند . مسلم است این عوامل بیشتر نتیجه عدم شناخت مهارتها ی زندگی است که اگر برای آموختن آن تلاش نکند  منجر به اختلافات شدید شده وبدترین شکل آن ترک منزل ورها کردن همسر در موقعیت های خطر ساز است. توصیه میشود در چنین مواقعی با کمک دلسوزان ، مشاوران وخیرخواهان ،  شیوه های گفتگو با همسر وراههای منطقی برای  بیان احساس ورفع کدورتها موثرتر واقع شود .

ب- ازدواج بیوه با پسر : این زندگی به نوبه خود مشکلاتی دارد. در برخی موارد ترس ازپشیمانی هردو، پیشینه فکری زن ازجنس مرد  ، مقایسه همسران خود ، ترس از تمایل همسر به دختران  ، عدم پذیرش خانواده مرد در بسیاری موارد ، دخالت ونگاه نادرست خانواده ها ، مشکل بچه های همسر اول (اگر با ایشان باشند) و.... که البته تجربه او در مقایسه با دختران از زندگی زناشویی بیشتر است واگر از این تجربه به خوبی استفاده کند بهتر با مشکلات کنار می آید. اما انتخاب این نوع زندگی خیلی توصیه نمیشود .

ج - زن خائن : البته علل خیانت زن به مرد به عوامل زیادی بستگی دارد  . منجمله نقش وعملکرد مرد در زندگی . اما به دلیل عواملی دیگری چون : داشتن رابطه با مردان قبل از ازدواج با همسر ، اختلالات وانحرافات فکری - عاطفی -ج.نس.ی ، غرور و خودخواهی وخوشگذرانی خارج از حریم خانه واعتیادو.... که در بندی مجزا به آن پرداخته شد . خیانت زنان بدترین نوع اختلاف همسران است که البته در (مقایسه باخیانت مردان) هنوز آمار بالایی ندارد .

 2 - مرد(شوهر) : نقش مردان در خیانت وتشکیل زندگی موازی ورابطه های غیر شرعی به عوامل زیر بستگی دارد : عدم توانایی در حل مشکل ، غرور ونه صرفا اعتماد به نفس زیاد ومتکی بودن به اندیشه خود در حل مشکل به تنهایی ، انتظار حل اختلافات همسر با خانواده اش با کوتاه آمدن زن بدون تلاش برای قانع نمودن خانواده خود به پذیرش استقلال آنها واحترام متقابل ، تعصب بی جا وجبهه گیری ومقصر دانستن زن در اختلافات ، عدم فرهنگ عذر خواهی ، عدم عشق ورزی ورفع نیازهای عاطفی زن ، عدم درک جنس مخالف ، توجیه وبهانه جویی ، دروغ ومخفی کاری ، عدم رسیدگی به نیازهای اساسی زن ، عدم توانایی در ا.ر.ضانمودن زن ، انحرافات واختلالات ج.ن.سی ، اعتیاد ، رفیق بازی خارج از حدود، تمایل به سفرهای مجردی خارج از حد، درگیری مداوم کاری وحرص مال اندوزی ، طرفداری از دیگران  ، مقایسه زن با زنان دیگر وتمجید از محاسن آنان ،  دلسوزی بیش از حد نسبت به زنان وتوجه به آنان ، چشم چرانی وشوخی های بیجا با زنان بیگانه ، دلبستگی زیاد به دیدن عکس وفیلم وما.هو.ا.ره  ، عدم هماهنگی برای فرزندآوری ، سوءظن به همسر ، تعصب وسخت گیری بیش ازحد با توجیه غیرت  ، عدم کنترل خشم در اختلافات  ، قهر ورها کردن زن در شرائط کشمکش ، کنترل زن ومحصور کردن او ومحدودیت های فعالیت تفریح - دیدار والدین و...بیش از حد  ، درد دل با بیگانه ، خصوصا زنان در محافل وفاش کردن اسرار منزل واجازه دخالت دیگران ، تحقیر همسر نزد زنان ، هوس رانی وعیاشی ، عدم رعایت تعهدات زناشویی و.... که تماما نتیجه عدم شناخت مهارت های زندگی است که هر پسری در زندگی لازم است بیاموزد .

 3 - زن دوم : در پست قبلی به برخی عوامل ورود به زندگی زن دوم پرداخته شد ،  اما زن دوم کیست ؟چه زنانی را بیشتر شامل میشود؟ فقر ، اعتیاد خانواده ، فرار از منزل ، مطلقه بودن ، نداشتن شرائط ازدواج مناسب ، سخت گیری های زیاد در ازدواج با پسران ، محیط کاری مشترک ، آمدورفت به منزل زن وکشف اسرار زندگی وی ، نیاز ج.نسی ، طرز تفکر او به زندگی ، تنهایی ، اختلالات ج.نس.ی وانحراف ، محرومیت های عاطفی ، حسادت ، عدم توانایی برای نرسیدن به آرزوها ، زیاده خواهی ، ناچاری ، نداشتن عزت نفس ، عدم شناخت توانمندیهای خود وباور های غلط به واسطه آموختها وتاثیرپذیری از تبلیغات سوء وتلقین پذیری بیش از حد ، کم رنگ بودن ایمان وحیاواخلاق اجتماعی ، عدم آگاهی به حفظ حریم دیگران ، ساده لوحی و زودباوری ، شکست هاوناکامی ها ، تعبیر وتفسیر قوانین بانگاهی متفاوت و....که منجر به ایجاد رابطه مخفی  و دلبستگی ومعشوقه شدن و یا ازدواج مجدد پنهانی میشود که از نظر همگان امری فبیح ونکوهیده است .

 در این میان نقش های دیگر که در بالا ذکر شد ،  منجمله خانواده ها ، تربیت ، آموزش وپرورش ، و... از عوامل تاثیر گذار قابل اعتنا میباشند که در پستهای بعدی اشاره میشود . اما به راستی چه کسی مقصر است ؟ وچه کسی قربانی ؟ یا همه مقصرند وهمه قربانی ؟!!!! ودر این میان از فرزندان این زندگی موازی که قربانیان حقیقی بی گناه وبی تفصیر این نوع زندگی ها هستند ، نباید غافل شد .

باآرزوی داشتن زندگی سالم وبانشاط ودر شأن برای همه شما عزیزان همراه ..طبقه بندی: یاس،
[ دوشنبه 1392/04/24 ] [ 11:33 ] [ yas ] [ نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30