تبلیغات
همسران اول - عدالت ؟؟؟؟

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

عدالت ؟؟؟؟

مطلب زیر نوشته دوست و همراه جدیدمون اقای روانشناس است که به خوبی تمام انچه ما تا به امروز در خصوص رعایت عدالت در زندگی های موازی نوشته ایم را تایید میکند . خوبه که شما دوستان هم توی این پست نظرتون رو در این باب برامون بنویسید
ضمن تشکر از ایشون میخوایم که شخصا در این پست همراه بمونن و در صورت نیاز پاسخ دوستان رو هم بنویسند
خواهران گرامی ،دربرداشت از مفهوم خیانت وعدالت بین دو همسر ،میان مردان وزنان تفاوتهایی وجود دارد که مربوط به نوع نگرش جامعه به جنس مرد ونوع تربیت متفاوت پسران ودختران در خانواده است ولذادر بروز خیانت مردان ،حس آزار دادن زنان در زندگی زناشویی که منجر به تنشهای عصبی یا واکنش های خلاف انتظار میشود، امری موقت پنداشته وآن را وسیله آرامش وفرار از تنش موجود محسوب می کنند .

اما در مر حله بعد لذت های دیگر که اهم آن هوس است جلوه بیشتری می یابد ودر این طیف از زمان دچار وسوسه شده ورابطه ادامه پیدا میکند.باورهای جامعه که مردان در رابطه های ج.ن.س.ی از آزادی برخوردارند وکمتر مورد اعتراض ویا انتظار حفظ ومهار نفس هستند باعث می شود ،به قبح آن به غنوان خیانت کمتر توجه کنند .لذابه ارتباط وبردن لذت ادامه مید هند .ولی به دلیل نگرانی از آزار بیشتر زن وخجالت از فرزندان ونگاه دیگران وایجاد مزاحمت وفاش شدن آن ترجیحا مخفیانه است .چون به آن نگاهی موقت دارند وحس بدی از طرد شدن ازخانواده دارند.

درادامه،پس بینش آنان متفاوت است .در حالی که زنان خیانت را یک فاجعه وحادثه غیر قابل قبول می دانند .این در نگاه باعث می شود پروسه خیانت با مشاجره به خیانتی گسترده وپافشاری ولجاجت واقدامات بعدی مانند عدم قطع ارتباط با زن یا زنان دیگر شود .آموزش مهارت کنترل خشم ودریافت وپسداد مشکلات با مهارت حل مسئله و....می تواند هردو را از خطرهای آسیب زای زندگی نجات دهد .واما اگر رابطه منجر به ازدواج مخفی وسپس علنی شود .بحث عدالت میان دو خانم دوباره سیکل بینش متفاوت مردان وزنان را بوجود می آورد که مشکل برداشت برخی خانم ها در بحث های اینجا شده است که هر کدام دیگری را به نداشتن حق وحقوق وعدم رعایت عدالت محکوم می کنند .

برداشت مردان از عدالت بیشتر مادی است وخانمها برداشتی عمیق تر ،عاطفی تر با دامنه وسیع حقوق خود ،خانواده ،عشق،وفاداری،محبت ،هم خانه بودن و...دارند. فلذا سیکل بروز تنش وشوک های عصبی ورفتارهای حقوقی وقانونی به نتایجی خلاف انتظار میرسد وباعث سر خوردگی ومایوس شدن از قوانین وتبعیض جنسیتی می شود .به دلیل آگاهی خداوند به این تفاوت ها عدالت را در اجرا برای مردان امری تقریباغیر ممکن می داند
طبقه بندی: فریاد،
[ یکشنبه 1392/04/30 ] [ 14:57 ] [ فریاد ] [ نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30