تبلیغات
همسران اول - از آشنایی تا ازدواج !!!

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

از آشنایی تا ازدواج !!!

سلام دخترای خوب ،

روانشناسان ریشه ی بسیاری از عوارض ناراحت کننده ی عصبی وبیماریهای روانی را احساس محرومیت خصوصا در زمینه امور جن.سی می دانند وثابت کرده اند که محرومیت ها مبدا تشکیل عقده ها ست که خود منجر به میل به ظلم وجنایت ،کبر وحسد،بد بینی وخیانت میشود.  
آزاد گذاشتن این امیال به معنی رفع تمام قیود وحدود ومقررات است .این برداشت برخی افراد است که جلوگیری از شهوت رانی وپای بند بودن به اخلاق وداشتن عفت ورعایت حدود اخلاقی در اجتماع باعث محدودیت و محرومیت است ،  پس آزادی در رابطه ،  امری ضروری و خارج از تعهدات زناشویی است

.البته همه میدانیم غریزه طبیعی را میتوان در رابطه زناشویی اشباع کرد .اما (تمنای کاذب)خصوصا اگر شکل عطش روحی به خود گیرد ،اشباع پذیر نیست .

آنها می پندارند که رفع این حاجت مانند رفع نیازهای دیگر مانند گرسنگی است که اگر فورا بر طرف نشود مضر است .

این نهایت جهالت است که غریزه جن.سی را از این قبیل نیازها بدانیم وآن را غیر قابل کنترل .

"غرائز جن.سی وهوس "با "عشق وعفت"دو معنای متفاوت است .اولی در هر کوی وبرزن ومکان نا مناسب ،با ارتباطی غیر اخلاقی ونا هنجار صورت می گیرد .ولی عشق وعفت یک رابطه اخلاقی – با دوام وهنجار است .بنابراین "تمنای کا ذب " در شرائطی غیر انسانی با فردی صورت می گیرد که از عفت بی نصیب است .
این اولین مرحله آشنایی مرد که دچار تمنای کاذب خارج از تعهدات زنا شویی شده است ،با دختر یا زنی که عفت ندارد وغریزه جن.سی او اولین پاسخ زن به مبارزه با فقر محرومیت و محبت است که در زندگی متحمل شده است.

این رابطه ممکن است در محیط کار –رفت وآمدهای فامیلی ودوستانه –در مسیر خیابان و....بوجود آید وتا مدتی ادامه یابد که با حیله ویا سادگی یکی یا هر دو به ازدواج موقت یا دائم ختم شود وشروع سلب آسایش از زن وفرزندان شود ویا در حد معشوقه ودوست باقی ماند ویا پس از ارض.اء خاتمه می یابد .
واما مسئله مهم پیوند شرعی وقانونی از رابطه ای غیر شرعی وغیر قانونی وغیر اخلاقی است که برخی افراد را به خطا واشتباه می اندازد .
اسلام تمام شیو ه ها ورفتار های اجتماعی وجمعی را از کمترین آن (نگاه )تا مهمترین آن(حق الناس)را طور کامل در آیات واحادیث معتبر بیان کرده است .
از جمله آن :
رعایت حریم با نامحرم – حریم چشم ونگاه – ترک مکان نا امن وخلوت – پوشش مناسب هر دو جنس –دخالت در مسائل خصوصی دیگران –عشو ه گری وخود آرای برای غیر گردش ودوره گردی با نامحرم –رابطه پنهانی نامشروع –نا امنی اجتماعی ودر آخر ازدواج پنهانی .

   اولین شرط آن داشتن تقوا ورعایت عدالت توسط مرد است والبته رضایت همسر که یک تعهد اخلاقی است واگر شرط کرده باشد یک تعهد قانونی (که در عقد نامه ها منظور شده است )عدالت مهمترین شرطی است که در قرآن تاکید شده است اما پس از آموزش آداب اجتماعی زن ومرد با نامحرمان .

بنابراین پایه واساس وشروع این رابطه وپیوند، آغازی نامقدس ونامشروع وگناه آلود بوده است خطایی که هرگز مرد مومن یاد شده در قرآن نمی کند . پس چگونه این پیوند مقدس قلمداد شود ؟؟؟

مردی بی ایمان و بد اخلاق که هیچ آداب نمی داند ودر رابطه موازی با زن بی عفت قرار می گیرد وپنهان از همسر تعهدات زناشویی را که از شروط مهم پیوند الهی است زیر پا می گذارد ،چگونه است در طی مسیر عقد پنهانی ،بدون اطلاع ،بدون مراسم جشن وسرور که پیامبر اکرم (ص) تاکید داشته اند ،به یکباره رنگ الهی می گیرد ؟؟؟

گر چه ممکن است این ازدواج از نظر قانونی مجبور به پذیرش شود .اما نه اخلاقی است نه خدایی .چرا که حق الناسی است که در بین پایمال شده است وخداوند از حق خود (پذیرش این ازدواج ) می گذرد ولی از حق الناس ( حق خانواده وجامعه ) نمی گذرد .
ملعون ملعون من ضیع من یعول .
ملعون است ملعون است کسی که خانواده اش را واگذارد .  
و
کفی بالمرء اثما ان یضییع من یعول .
مرد را همین گناه بس که در حق خانواده اش ،کوتاهی ورزد .

از سخنان گوهر بار پیامبر رحمت (ص)
موفق باشید .

گل مریم .

طبقه بندی: یاس،
[ جمعه 1392/06/1 ] [ 10:22 ] [ yas ] [ نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30