تبلیغات
همسران اول - زگیل دستگاه تناسلی

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

زگیل دستگاه تناسلی

قابل توجه بانوان محترم

 رئیس انجمن مددکاری ازشیوع بیماری خطرناکی بنام زگیل دستگاه تناسلی خبر دادوگفت تاکنون حدود یک میلیون ایرانی به ان مبتلا شده اندوهیچ درمان قطعی برای ان وجود نداردواین بیماری ازایدز هم خطرناکتراست.

 

ظرف یکسال گذشته این بیماری بشدت شیوع یافته وچون ازراه مقاربت انتقال پیدامیکندسرعت شیوع ان زیاداست.این بیماری درآستانه اپیدمی شدن است.یکی ازراههای مقابله با ان پیشگیری است وانهم فقط توسط واکسن صورت میگیردالبته حتی یک عدد ازاین واکسن درایران وجود ندارد.

 

اقای اقلیما گفتند: من از وزیربهداشت استمداد میطلبم وهشدارمیدهم که برای این مسئله کاری انجام دهندزیرادراینده خیلی دیراست ودیگر هیچ کاری نمیشودکرد.باید سریعا ازخارج از کشورواکسن تهیه شودومثل فلج اطفال به همه زده شود.زیرا همه درمعرض خطرهستند.این بیماری دستگاه تناسلی هردوجنس را درگیر میکندوانواعی ازان بیماری سرطان گردن رحم،سرطان فرج،مقعدوالت تناسلی مردان را بهمراه دارد.

 

عواملی که احتمال ابتلا به ویروس زگیل دستگاه تناسلی را افزایش میدهند عبارتند از

 1-داشتن رابطه جنسی با فرد مبتلا خصوصا داشتن شرکای جنسی متعدد

  2-ابتلا به یک نوع بیماری مقاربتی دیگر

 

این ویروس دراثرتماس نزدیک با پوست یا مخاط فرد الوده به فرد سالم منتقل میشودوبراحتی از فردی به فرد دیگر منتقل میشود.درزنان زگیلهامیتوانندروی فرج،دیواره واژن،بین واژن ومقعد وروی دهانه رحم رشد کنند.

 

درمردان زگیل میتواند روی الت تناسلی،بیضه ها ومقعدرشدکند.همچنین درصورت داشتن رابطه زناشویی از راه دهان،زگیلهادردهان وگلو دیده دیده میشوند.

 

اگر سکس مقعدی انجام شود در راست روده هم میتوان این زگیلها را مشاهده کرد.زگیلهابرامدگیهای کوچک همرنگ پوست یا بیرنگ هستند.چندین زگیل میتواننددریکجاجمع شوندوشبیه گل کلم شوند.ممکن است باعث خارش شوندویا در ناحیه تناسلی ایجاد دردکنند.اغلب انان بقدری صاف وکوچکندکه باچشم غیر مسلح دیده نمیشوندوگاهی هم بقدری بزرگ میشوندکه ادرارکردن را مشکل میکنند.

 

زگیلهای دیواره واژن توانایی باز شدن واژن رادرطی زایمان طبیعی کاهش میدهند.بندرت نوزاد متولد شده ازیک مادر مبتلا دچار زگیل درناحیه گلو میشودکه ممکن است برای پیشگیری از انسداد راه تنفسی(خفگی)نیاز به عمل جراحی داشته باشد.زگیلها میتوانند از چند هفته تا چند ماه بعد از تماس با فرد الوده ایجادشوند.

 

زنان بایستی بطور منظم توسط پزشک زنان معاینه شوندوازمایش پاپ اسمیر را انجام دهندتاتغییرات واژن ودهانه رحم دراثر زگیل تناسلی یا علائم سرطان گردن رحم مشخص شود.اگر زگیل تناسلی باعث ناراحتی فردنشودنیاز به درمان ندارد.اما اگر باعث خارش،سوزش یا درد ناحیه تناسلی شود ویا شکل انها باعث ناراحتی روحی فرد شود پزشک میتواند بادارو یاعمل جراحی انهارا بردارداما ممکن است که بعداز درمان عود کنند.برای جلوگیری از زگیل تناسلی استفاده از کاندوم کمک کننده است اما صددرصداز انتقال ان جلوگیری نمیکند.البته واکسن این بیماری هم وجود دارد واکسن گارداسیل. واکسن دیگری هم بنام سرواریکس نیز وجود دارد که از ابتلا به سرطان گردن رحم جلوگیری میکنداما نمیتواند مانع ابتلا به زگیل تناسلی شود. تازمان بهبودی کامل ضایعات باید از ارتباط جنسی خودداری شودزیرا احتمال انتقال زیاد است.استفاده از کاندوم در سایر مواقع وبعد از درمان احتمال ابتلا را کاهش میدهد.اما صددرصد نیست.از خراشیدن ودستکاری ضایعات باید پرهیز کردزیراموجب انتقال الودگی یا عفونت ثانویه میشود.رعایت بهداشت وتمیزوخشک نگهداشتن محل ضایعات به بهبودی کمک میکند.

 از انجایی که زگیل تناسلی یک بیماری منتقله از طریق جنسی محسوب میشودبیمار باید از نظر ایدز وهپاتیت هم بررسی گرددوهمزمان همسر وی نیز بررسی شودودرصورت ابتلا هردونفر درمان شوند.ویروس از طریق استفاده از تیغ الوده ودرمواردی از طریق حوله،مایو ولباس زیر الوده انتقال پیدا میکند.این ویروس از تماس مستقیم پوست به پوست هم منتقل میشود.

 

استفاده از کاندوم بطورقطع از سرایت بیماری جلوگیری نمیکند زیرا کاندوم نمیتواند تمامی الت تناسلی مرد را پوشش دهد.به همین دلیل همچون سایر بیماریهای جنسی بهترین راه پیشگیری ارتباط جنسی معقول ومطمئن است وپایبندبودن به همسر وخانواده

 
با تشکر از رویا ی عزیز برای تهیه وارسال این مطلبطبقه بندی: یاس،
[ یکشنبه 1392/10/1 ] [ 12:49 ] [ yas ] [ نظرات()