تبلیغات
همسران اول - اعتماد...

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

اعتماد...


اعتمادشالوده ی اصلی هر رابطه ای، بخصوص زندگی مشترک براساس اعتماد متقابل هست .

اعتماد مثل یک کشتی دونفره است که اگرهرکدام ازطرفین سهوا ویا عمدا به میل خودشان روزنه ای ایجاد کنند باعث غرق شدن سرنشین هایش میگردد ، حتی اگربهترین ناخدا باشند .


* باتشکر از عمه عزیزما درعین حال که به دیگران اعتماد می کنیم خود نیز باید فردی قابل اعتماد باشیم، زیرا اعتماد،ازمورداعتمادبودن برمی اید.

اگرشمافردی قابل اعتمادباشید اماطرف مقابلتان فاقد این ویژگی باشد، براحتی آن رابطه اعتمادامیز از بین میرود. 

اعتمادیعنی...

-اطمینان ازاینکه طرف مقابل در روابطش با شما قصد ضربه زدن را ندارد.

-اطمینان ازاینکه اونیز شما را دوست دارد.

-بتوانیدبراحتی اجازه دهید دیگری ازاحساسات،هیجانات وواکنشهای شما اگاه شودومطمئن باشید که به شما احترام میگذارد وازشماسوءاستفاده نمیکند.

-به اواطمینان میکنید که پشتیبان شما باشد ، حتی اگر نقاب نیرومندی راازچهره تان بردارید ونقاط ضعف خودرا نشان دهید. 

-اطمینان داشته باشید که او به عمد به شما اسیب نمیرساند یا بدرفتاری نمیکند.

-این حس خوب همیشه با شما همراه است که هیچ چیزی پیوند شما و او رانمیگسلد.

-به اواجازه می دهید به زندگی شما وارد شود تا شما بتوانید برمبنای درک متقابل ، ارتباط مستقل و بالنده ای  بنا کنید.

-با تعیین حدومرز بتوانید با او روابط  موفقیت امیز را تجربه  کنید.


**  با تشکر از رویای عزیز
طبقه بندی: یاس،
برچسب ها:اعتماد، خیانت،
[ یکشنبه 1393/05/26 ] [ 20:01 ] [ yas ] [ نظرات()