تبلیغات
همسران اول - ممنوعه های زندگی

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

ممنوعه های زندگی

بــوق تلفن همراهش نشان می دادکه اس ام اس دارد . پیام ها را باز کرد . خــانم همکارش بود .

 نوشته بود : خــانمت تماس گرفت . حــالش خوب نبود و بــاهات کار داشت .

نوشت :همیشه وقتی جار و جنجالی میشه ،حالش خوب نیست ...فقط تظاهر می کنه .

خـانم همکار :سر دردت خوب شد ؟من می تونم کمکت کنم ؟

نوشت :تو راهم . میام باهات صحبت می کنم .

اس ام اس ها را از روی گوشی همراهش حذف کرد ...

فکر کرد حرف زدن با خـانم همکار چقدر آرومش می کنه . هر وقت عصبی بود با خـانم همکار چت می کرد .  خـانم همکار خوب به حرفاش گوش می کرد . ایراد نمی گرفت . از مـادر و خواهرش شکایت نمی کرد و...

 تصور کرد زندگی کردن با خانم همکار چقدر لذت بخشه .

 

در دورانی که زوجین به دلایلی از یکدیگر دور می شوند ،انسان های سنگ صبور پیدا می شوند ... مقایسه شروع می شود بین همسر و انسانی که در ظاهر از همسر بهتر است . مهر بیشتری دارد ... و ممنوعــه هایی که عواقب غیر قابل تصوری را پیش رو دارد .

اکثر انسان ها تمایل زیادی به سرپیچی از قانون دارند . گذشتن از چراغ قرمز وقتی پلیس در اطراف نباشد ، یا هنگام نیمه شب ... ورود به خیابان " ورود ممنوع " . دور زدن دوستان و بعضا همسر ...

بعضی انسان ها به صورت عادت قانون شکنی می کنند و عذاب وجدان ندارند و حتی لذت می برند .گذر از ممنوعــه ی زندگی به آن ها احساس برتری می دهد .

عده ی دیگری گاهی از دستشان در می رود و بعد از قانون شکنی عذاب وجدان آزارشان می دهد .

بهتر است در دورانی که عصر اینترنت است و نرم افزارهای گوشی همراه . ارتباطات آسان و در دسترس فوری ... کمی بیندیشیم و درست فکر کنیم .


فضای مجازی و رابطه های مجازی ،این روزها به زندگی ما وارد شده است . اگر طرز استفاده از آن را ندانیم ،ممکن است به آرامی و بی رحمی تمام ، زندگی ما را به نابودی بکشاند .

مــراقب باشــیم .
طبقه بندی: یاس،
برچسب ها:ممنوعه های زندگی،
[ دوشنبه 1393/07/14 ] [ 12:50 ] [ yas ] [ نظرات()