تبلیغات
همسران اول - قضاوت نکن

همسران اول

تقدیم به تمام بانوان سرزمینم

قضاوت نکن
«زندگی کن»اما «قضاوت نکن».

زندگی یک نمایشنامه بزرگ است و تو باید بازیگر آن باشی.

اما اگر نبودی، به جای نقد دیگران، به تماشای بازی آنها بنشین.

نمیگویم هیچ نگو. حرفهایت را بزن. نظراتت را بگو. اما به خاطر داشته باش که «احساست» را میگویی و فقط همین. زیرا «آنچه اصل است از دیده پنهان است».


بر قضاوت هایت اصرار نکن. چرا که شکستهای بزرگ تو، بیش از آنکه حاصل «انجام» یک «رفتار» باشد، حاصل «تکرار» یک «قضاوت» اشتباه خواهد بود.

اگر دستی به سوی کسی دراز میکنی، دستی باز برای کمک باشد. چرا که آنکس که انگشت قضاوت به سوی دیگران دراز می کند، قبلاً باید سایر انگشتهای کمک را مشت کرده باشد…

«مشاهده کردن» بدون «قضاوت کردن» آخرین پله تکامل روح است. باشد که تو را بر آخرین پله ببینم…* قضاوت.محمدرضا شعبانلعی

** حرف زدن بدون قضاوت ، گفتن احساس بدون قضاوت ،کمک کردن بدون قضاوت و در نهایت مشاهده ی دیگران بدون قضاوت ،کار سختیه ...
       امیدوارم روزی به این درجه از تکامل برسیم .
طبقه بندی: یاس،
برچسب ها:قضاوت نکن،
[ شنبه 1393/07/19 ] [ 16:19 ] [ yas ] [ نظرات()